Contact

Beste cliënt,

N.a.v. het corona-virus werken wij zoveel mogelijk achter gesloten deuren. Wij denken hierbij aan uw gezondheid en de onze!

Tij­dens de kan­tooruren zullen we steeds tele­fonisch bereik­baar zijn maar bij voorkeur ook via e-mail. Er wor­den geen besprekin­gen meer gep­land bin­nen onze kan­toren, noch meet­ings op verplaatsing.

Aangezien wij administraties verwerken en u deze aanlevert verzoeken wij u dringend, doch vriendelijk om deze digitaal aan te leveren. Cliën­ten die dit nog niet doen, moedi­gen we aan om bij deze dan toch de stap te zetten, onze medewerkers helpen u hiermee graag op weg.

Wij snappen zeer zeker dat er mensen zijn waarvoor dit evt. niet mogelijk is. Hiervoor vragen wij de documenten zoveel mogelijk op te sturen. Ook hebben wij een coronavrije uitwisseling procedure voorzien. Op deze manier kunt u toch uw documenten veilig afleveren of afhalen en zelfs kort toelichten Op veilige afstand is geen probleem.

 

Wij danken u voor uw begrip!

Zorg goed voor uzelf!

Team Profectum

 

Contactgegevens

Bredaseweg 237
4705 RN Roosendaal
    +31 165 39 77 95 info@profectumbv.nl